Datafelsökning

Vi utför avancerad datafelsökning av modern fordonselektronik för att kontrollera eller släcka servicelampor eller felkoder som uppkommer vid körning.

 

 

Vi erbjuder alltid en lånebil till våra kunder

250:-/dygn

Obs! Måste bokas i förväg